daboost - Fotolia

Polsko-Niemiecki Projekt: Fachowa kadra pracownicza w rzemiosle

Izba Rzemieślnicza Cottbus realizuje wspólnie z partnerami - Wojewódzkim Urzędem Pracy z Zielonej Góry oraz Agencją Pracy z Cottbus, dwuletni projekt unijny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Intensyfikacja transgranicznych powiązań gospodarczych rzemiosła przez działania zmierzające do zapewnienia fachowej kadry pracowniczej”.

Celem projektu jest wypracowanie i konsekwentny rozwój działań, ktòre pomogą w rozwiązaniu problemów związanych z rynkiem pracy we wspólnym regionie gospodarczym. Kierownik projektu, Jolanta Malek wyjaśnia: „Podczas gdy nasze firmy członkowskie często na próżno poszukują wykwalifikowanych pracowników, wielu mieszkanców województwa lubuskiego stara się o znalezienie pracy lub miejsca kształcenia zawodowego. Naszym zamiarem jest umożliwić i wspomóc podjęcie wzajemnych kontaktów”.

W ramach projektu Izba Rzemieślnicza ustanowiła w Cottbus punkt kontaktowy, w którym każda zainteresowana członkowska firma rzemieślnicza z południowej Brandenburgii, otrzyma fachowe doradztwo oraz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania:

- gdzie i w jaki sposób znajdę w woj. lubuskim odpowiednich pracowników ?
- na co należy zwrócić uwagę zatrudniając polski personel ?
- kto mi może w tym pomóc ?
- gdzie mogę zwrócić się o poradę ?

Równolegle, w Wojewòdzkim Urzędzie Pracy w Zielonej Górze stworzony został polski punkt kontaktowo-doradczy dla osób z terenu woj. lubuskiego, zainteresowanych podjęciem pracy w południowej Brandenburgii.

Zaplanowane działania w ramach projektu:

 • indywidualne wsparcie i doradztwo
  wsparcie przy nawiązywaniu kontaktów, dopasowane do potrzeb usługi doradcze w zakresie: aspektów prawno-podatkowych i interkulturalnych, specyfika i formalności związane z zatrudnieniem polskiego personelu
 • Giełda ofert online www.hwk-cottbus.de/Fachkräfte zawierająca oferty pracy w zawodach rzemieślniczych w południowej Brandenburgii oraz możliwość zamieszczenia własnego profilu jako osoby zainteresowanej podjęciem zatrudnienia. Publikacji profilu dokonuje Koordynator projektu po stronie polskiej, Pani Anna Uberman +48 68 4567709, a.uberman@wup.zgora.pl po rozmowie doradczej z kandydatem.
 • warsztaty z ekspertami
 • spotkania informacyjne na terenie woj. lubuskiego
  informacje o Izbie Rzemieślniczej Cottbus i jej firmach, oferty pracy, specyfika i formalności związane z podjęciem pracy w Niemczech, prezentacje pracodawców
 • udział w regionalnych targach pracy na terenie woj. lubuskiego
 • wyjazdy studyjne
 • wyjazdy poznawcze i coaching grupowy
  dla młodzieży z terenu woj. lubuskiego chcącej podjąć naukę zawodu
 • broszury informacyjne

Beneficjent Wiodący:
Izba Rzemieślnicza Cottbus
Altmarkt 17
03042 Cottbus

Kierownik projektu i koordynator po stronie niemieckiej:
Jolanta Malek
Telefon 0355 7835-144
Telefax 0355 7835-284
Email: malek@hwk-cottbus.de

Partner:
Wojewódzki Urząd Pracy
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
Telefon 0048 68 456 56 10
Telefax 0048 68 327 01 11

Links:
www.mrr.gov.pl
www.ewt.gov.pl
www.interreg.brandenburg.de
www.wirtschaft.brandenburg.de
www.euroregion-snb.pl
www.lubuskie.pl

Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość.

Logo Projekt Polnische Fachkräfte Polnisch