Kfz-Mechatroniker
Profi-Foto-Kliche

Izba Rzemieslnicza Cottbus

Izba Rzemieślnicza Cottbus została założona w 1953 roku, jako korporacja prawa publicznego w celu realizacji zadań samorządowych w zakresie działalności rzemieślniczej. Rejon Izby Rzemieślniczej Cottbus obejmuje południowa cześć Kraju Związkowego Brandenburgia, w tym cztery powiaty: Dahme-Spreewald, Spree-Neiße, Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster oraz miasto Cottbus.

Oprócz sprawowania funkcji zwierzchnio-prawnej nadanej jej przez Państwo, do której należy: przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, regulacja kształcenia zawodowego, nadzór nad cechami, wybór i zaprzysiężanie rzeczoznawców, prowadzenie rejestru rzemieślników oraz uczniów, Izba Rzemieślnicza oferuje także szeroką paletę szkoleń i kursów zawodowych, jak i usług doradczych. Podstawą prawną działalności Izby Rzemieślniczej jest Regulamin Rzemiosła oraz Statut Izby Rzemieślniczej Cottbus. Obecnie liczba aktywnych przedsiębiorstw rzemieślniczych przynależących do regionu Izby wynosi ponad 10 tysięcy. Jako lokalna organizacja zwierzchnia, Izba Rzemieślnicza reprezentuje interesy swoich firm członkowskich na wszystkich szczeblach życia gospodarczego, politycznego i społecznego.

Członkostwo i oferta doradcza

Przynależność do Izby Rzemieślniczej Cottbus wynika z Regulaminu Rzemiosła (§ 90 HwO). Właściciele firm oraz prowadzący działalność gospodarczą w zakresie rzemiosła (obecnie jest to ponad 200 zawodów) podlegają obowiązkowej rejestracji w Izbie Rzemieślniczej, właściwej do miejsca wykonywania działalności.
Z tytułu przynależności pobierana jest roczna składka w ramach której Izba Rzemieślnicza może spełniać funkcje nadane jej przez Państwo ale także oferuje szeroką ofertę usług doradczych dla swoich firm członkowskich, ich pracowników oraz uczniów, w następujących dziedzinach:

 • szkolenia, kursy i doskonalenie zawodowe
 • kształcenie zawodowe i wymiana międzynarodowa młodzieży
 • kadra pracownicza
 • zakładanie działaności gospodarczej
 • ekonomika, prowadzenie i rozwój firmy
 • doradztwo prawne
 • informatyka
 • doradztwo techniczne
 • energia i ochrona środowiska
 • targi
 • współpraca gospodarcza z zagranicą
Lukasz Kocur

Lukasz Kocur

Projektkoordinator

Altmarkt 17
03046 Cottbus
Telefon 0355 7835-177
Telefax 0355 7835-281
kocur--at--hwk-cottbus.de